Neformalusis švietimas

2017-2018 mokslo metais
Tikslas:
 • Žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio individualumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir integruotą asmenybės raidą.
Uždaviniai:
 • Per meninę, sportinę, kūrybinę ir kitokią veiklą realizuoti mokinių saviraiškos poreikius
 • Ugdyti bendravimo, kritiško mąstymo, bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Įtraukti mokinius į neformaliojo švietimo veiklą, mokyti planuoti laiką, prasmingai leisti laisvalaikį.
 
1-4 klasėse suformuota 15 neformaliojo švietimo grupių:
 • Muzikinės raiškos (Muzikavimo studija, vokalinis ansamblis "Dainorėliai", "Šokam, žaidžiam ir dainuojam")
 • Meninės raiškos (mergaičių šiuolaikiniai šokiai, tautinių šokių kolektyvas "Žemynėlė", "Linksmasis teptukas", "Jaunieji keramikai").
 • Kalbinės raiškos (teatro studija "Šypsenėlė").
 • Etnokultūros švietimo (kraštotyra)
 • Sporto (Judrieji žaidimai, plaukimas, šachmatai, "Saugaus eismo ABC")
 • Smagioji robotika
Neformaliojo švietimo programos  5-8 klasėse skirtos meninę, sporto ar kita veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Suformuotos 14 neformaliojo švietimo grupės:
Mokinių saviraiškos poreikiai tenkinami:
Tradiciniai renginiai:
 • Mokslo metų pradžios šventė;
 • Kalbų diena;
 • Mokytojų dienos paminėjimas;
 • Išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė;
 • Karjeros konsultavimo dienos mokykloje, bendradarbiaujant su aukštosiomis universitetinėmis bei neuniversitetinėmis mokyklomis, profesinio rengimo centru, Panevėžio darbo rinkos centru;
 • Jaunimo organizacijų stovyklos.
 • Netradicinio švietimo dienos: sporto, sveikatingumo, amatų, meninės raiškos, profesinės karjeros ir kt.
 • Sveiko maisto patiekalų, kalėdinio pyrago, Kaziuko mugės.
 • Mokyklos dienos renginiai.
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.