Misija, vizija, credo


MISIJA

  • Ugdyti mokinio asmenybę, jo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.
  • Padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius siekti asmeninės ir akademinės pažangos.
  • Formuoti žingeidų, visapusiškai aktyvų, dorą, pasirengusį visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, mokinį.


VIZIJA

   Šiuolaikiška, saugi, patraukli mokytis, dirbti ir kurti, atvira vietos bendruomenei mokykla, teikianti kokybišką ugdymą pagal formaliojo pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo vaikų švietimo plaukimo baseine programas, sudaranti sąlygas ugdytis įvairių poreikių ir fizinę negalią turintiems mokiniams.


CREDO

Čia augam.  
 Atrandam. 
  Ir tolin išeinam...


Apie baseiną

2018 - 2019 mokslo metais

Baseine treniruojasiDidelio meistriškumoMeistriškumo tobulinimosiMeistriškumo ugdymoPradinio rengimoSveikatingumo
29 plaukimo grupės11916 2Baseiną lanko 360 mokinių.

Mokinius treniruojaMokytojai ekspertaiMokytojai metodininkaiVyr. mokytojaiMokytojai
11 plaukimo kūno kultūros mokytojųIna Paipelienė
Rita Kondrotaitė
Židrūnė Budrienė
Svetlana Rickienė
Mintara Labanauskienė
Aivaras Šaulianskas
Gitana Kemėšienė
Jūratė Klimavičienė

Zita Kralikaitė
Guoda Jonelytė
Aistė Marapolskienė


Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:


Prisiminti mane

[ ]

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.