Kainos lankantiems sportinio plaukimo ir sveikatingumo grupes

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

PaslaugosLaikasEurai
1. Pavieniams lankytojams: 
1.1. Plaukimo baseino:
1.1.1. vienkartinis apsilankymas baseine suaugusiajam;1 val.2,80
1.2. vienkartinis apsilankymas baseine vaikui, mokiniui, dieninių
studijų studentui;
1 val.1,70
1.1.3. abonentinis mokestis 10 valandų suaugusiajam;1 mėn.20,00
1.1.4. baseino vieno takelio nuoma suaugusiesiems (iki 10 žmonių);1 val.18,00
1.1.5. baseino vieno takelio nuoma 7–14 metų vaikams (iki 15
žmonių).
1 val.15,00
1.2. Baseino treniruoklių salės nuoma1 val.1,50
1.3. Saunos nuoma 1 žmogui1 val.4,50
2. Lankantiesiems sporto grupę:  
2.1. mokiniui, lankančiam pradinio parengimo plaukimo grupę 2
mėnesius, kol išmoks plaukti;
1 mėn.16,00
2.2. mokiniui, lankančiam plaukimo grupę, po 2 mėnesių mokymosi
plaukti, kol įvykdys I plaukimo atskyrį;
1 mėn.10,00
2.3. mokiniui, lankančiam sveikatingumo plaukimo grupę;1 mėn.16,00
2.4. mokiniui iš socialiai remtinos šeimos, lankančiam pradinio
parengimo plaukimo grupę 2 mėnesius, kol išmoks plaukti;
1 mėn.8,00
2.5. mokiniui iš socialiai remtinos šeimos, lankančiam plaukimo grupę,
po 2 mėnesių mokymosi plaukti, kol įvykdys I plaukimo atskyrį.
1 mėn.5,00
3. Atleidžiami nuo mokesčio lankantieji sporto grupes:
3.1. sportininkai, įvykdę sportinius plaukimo normatyvus, kuriems
suteiktas I plaukimo atskyris arba sportininkai, turintys aukštesnio
meistriškumo įvertinimą;
3.2. mokiniai, pristatę gydymo įstaigos pažymą (jei sirgo pusę mėnesio
ir ilgiau, už sirgtą laikotarpį nemoka).
  
4. Mokyklos sporto salės nuoma1 val12,00


SPRENDIMAS DĖL PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-320 PRIPAŽINTO NETEKUSIU GALIOS

SPRENDIMAS DĖL PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ, NUSTATYTŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMU  NR. 1-158, PAKEITIMO
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.