Mokytojai ir specialistai

Mokytojai, specialistai ir kiti darbuotojai 2016-2017 mokslo metais mokykloje dirba:

Direktorius – 1

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – 3

Mokytojai – 57

 • pagrindinėse pareigose – 51
 • antraeilėse pareigose - 6
Mokytojų kvalifikacija:
 • mokytojas ekspertas – 2
 • mokytojas metodininkas – 35
 • vyresnysis mokytojas – 18
 • mokytojas be kvalifikacijos – 2
 
Specialistai - 8
 • pagrindinėse pareigose -7
 • antraeilėse pareigose -1
Specialistų kvalifikacija:
 • socialinis pedagogas metodininkas –1
 • specialusis pedagogas metodininkas –1
 • vyresnysis specialusis pedagogas –1
 • logopedas metodininkas –1
 • bibliotekos vedėjas – 1
 • bibliotekininkas – 1
 • psichologas – 1
 • pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas (vyresnysis mokytojas) –1
Mokytojo padėjėjas – 2
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui - 1

Aptarnaujantis personalas - 33

Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.