Ugdymo organizavimas

Pamokų laikas

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5 - 8 KLASĖMS (su tikybos, anglų kalbos, muzikos pamokomis 1-4 klasėse) 2016 - 2017 m. m.

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 1 - 4 KLASĖMS 2016-2017 m. m.

1-8 klasių neformaliojo švietimo užsiėmimų t v a r k a r a š t i s 2016 – 2017m.m.

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti t v a r k a r a š t i s 2016 – 2017m.m

2016 – 2017 mokslo metų ugdymo plano išrašas

2016-2017 m. m. olimpiadų, konkursų , varžybų prizininkų sąrašas

Neformalusis švietimas

Karjeros ugdymas

Gabių vaikų ugdymas

Vaiko gerovė

Neigiamų socialinių veiksnių prevencija

Projektinė veikla

Sportinė veikla

Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.