emblemaPanevėžio „Žemynos“ progimnazija – tai nuolat besimokanti organizacija, apsirūpinusi naujausiomis informacinėmis – komunikacinėmis technologijomis. Tai saugi ir jauki jauno žmogaus ugdymo oazė, kurioje vaikai įgyja bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį išprusimą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, ugdomi kaip atviri pasauliui Lietuvos piliečiai.
Mokytojai dirba pagal principą „Mokykla – mokiniui“. Jie atviri naujovėms, bendravimui ir bendradarbiavimui. Ugdydami mokinius neša gerumo saulę ir darbštumo duoną į kasdienę darbo puotą.      

                                       


                              ******************************
Laisvos vietos 2016-2017 m. m.

į 5 kl. –  3 vietos
į 6 kl. –  2 vietos
į 7 kl. – 23 vietos
į 8 kl. –  5 vietos

Informacija dėl mokyklinės uniformos

Direktorius atostogauja
1.Birželio 14 d. – liepos 10 d. 
1.1.Vaduoja:
1.1.1. Daiva Janulytė- Venclovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 2016 m. birželio 14-26 d., tel. 8 686 72971,
1.1.2. Vida Kirchovienė, direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui - 2016 m. birželio 27 d. – liepos 10 d., tel. 8 630 055 70.
2. Liepos 25 d. – rugpjūčio 21 d.
2.1. vaduoja - Vida Kirchovienė, direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui- liepos 25 d. – rugpjūčio 21 d., tel. 8 630 055 70.
   

Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.